Sigltrek si užije každý, záleží jen na rychlosti (foto: Jan Mocňák)

Singltrek pod Smrkem: trailových lokalit přibude

Singltrek pod Smrkem nemusíme dlouze představovat, patří k průkopníkům českých trailových lokalit. A zatímco jinde se pojem „průkopník“ často používá pouze v přeneseném slova smyslu, zde platí doslovně: do doby, než tento bikerský ráj vznikl, nikoho v naší zemi ani nenapadlo kopnout v lese a budovat stezky speciálně pro cyklisty. Nutno podotknout, že právě SpS spolu s Rychlebkami prošlapaly neprostupnou úřednickou stezku ostatním projektům v ČR.

Sigltrek si užije každý, záleží jen na rychlosti (foto: Jan Mocňák)
Sigltrek si užije každý, záleží jen na rychlosti (foto: Jan Mocňák)

Tomáši, koho a jak dlouho bylo třeba přesvědčovat, že budovat lesní pěšiny výhradně pro cyklisty je skvělý nápad, který kraji s nízkou zaměstnaností přinese tak důležitý cestovní ruch?

Trvalo to několik let. Bylo to v době, kdy se konzervativní živly snažily učinit terénní cyklistiku ilegální a já věděl, že je třeba to změnit velkým projektem, který bajkovájí otevře normálním lidem. Obcházel jsem celou republiku a přesvědčoval, že jednostopé přírodě blízké stezky pro bajkery jsou skvělý nápad pro rozvoj regionu. Všude si klepali na hlavu. Vyjímkou byl krajský ředitel Lesů ČR v Liberci, Ing. Ludvík Říčář, který pochopil, že v tom, o čem mluvím, je potenciál, jak mohou lesy přispět k rozvoji strukturálně postiženého Frýdlatska. Tam vše začalo. Řemeslo plánování stezek jsem už ovládal, ale vymyslet, jak stezky v ČR povolovat, byla docela fuška. No a vyprojektovat těch 65 km stezek v lese taky chvíli zabralo.

Jako jedna z mála, ne-li vůbec jako jediná bajková lokalita využíváte počítadlo průjezdů. Od podzimu 2013 do podzimu 2014 jste napočítali 75 000 průjezdů. Máte již číslo za sezónu 2015? Zvyšuje se zájem o vaši lokalitu?

Zařízení pro minotoring návštěvnosti bohužel umístilo vedení Nového Města pod Smrkem bez konzultrace s námi, takže není na optimálním místě. Leží na obousměrné stezce a tak je třeba číslo dělit dvěma. Na druhou stranu je značné množství návštěvníků, kteří na tuto stezku nezamíří vůbec. Z toho důvodu se o toto číslo tolik nezajímáme a používáme vlastní kvalifikované odhady. Z nich vyplývá, že Singltrek pod Smrkem v roce 2015 navštívilo okolo 45 tisíc terénních cyklistů. Zájem se stále zvyšuje, ale už ne tak rychle jako v prvních letech provozu. Domnívám se, že v roce 2016 by mohlo přijet okolo 50 tisíc návštěvníků.

Na Singltreku probíhá během roku několik výukových campů. A jo, i pro holky! (Foto Honza Tandler)
Na Singltreku probíhá během roku několik výukových campů. A jo, i pro holky! (Foto Honza Tandler)

Pozvěte k sobě návštěvníky na sezónu 2016: co chystáte za novinky? Případně jaké jsou dlouhodobější cíle?

Stezky Singltrek se dnes každý snaží kopírovat. Originál je ale pořád nejlepší a na Singltreku pod Smrkem jsou ho desítky kilometrů. Stojí za to přijet. Naším dlouhodobým cílem je zachovat světové kvality projektu. To bohužel není pro silné provinční tlaky úplně jednoduché.

Singltrek ale roste a my připravujeme další sítě stezek: rozšíření Singltreku Podhůra, Singltrek Česká Lípa, Singltrek Chlum u Mladé Boleslavi, Singltrek Orlicko, Singltrek Harrachov, Singltrek Benecko, ale hlavně velký projekt Singltrek Loučovice u lipenské přehrady.

To nás velmi zajímá. Které z těchto projektů jsou nejblíže realizaci, případně alespoň odhadem, v jakém časovém horizontu?

Jako první by měl letos na jaře začít vznikat příměstský projekt Singltrek Česká Lípa. Také projekt Floutrejl Lipno, který jsem zatím nezmínil, je na řadě letos. První stezka by měla být otevřena o prázdninách v souvislosti s Olympijským parkem, který  na Lipně pořádají.

Podzim na Singltreku (foto: Tomáš Houzar)
Podzim na Singltreku (foto: Tomáš Houzar)

Kdo je inicializátorem těchto akcí? Jsou to zastupitelstva měst a obcí, které si uvědomují turistický potenciál, nebo spíše místní bajkoví nadšenci?

Já se projektováním stezek živím, moje cena je mimo skromné možnosti bajkových nadšenců. Je ale pravdou, že v Mladé Boleslavi to byla skupina bajkerů, která přesvědčila magistrát, že by měli pracovat se mnou a usilovat o pravý „značkový“ Singltrek. V Harrachově zase plánujeme finanční zdroje na přípravu a realizaci stezek získat crowdfundingem z příspěvků veřejnosti. Sice očekáváme, že největší částky přitečou přímo od místních podnikatelů v cestovním ruchu, ale přispět budou moci nadšenci odkudkoli.

Přidám ještě poznámku k turistickému potenciálu. Projekt Singltrek pod Smrkem ukázal, že stezky pro MTB mohou být úspěšným produktem cestoního ruchu a je dobře, že si to lokality v různých částech naší země začínají uvědomovat. Stezky v ČR by ale neměly scvrknout jenom na turismus. Součástí poslání lesů v majetku státu, obcí a částečně i církví by mělo být v rámci veřejného zájmu poskytovat podmínky k rekreaci v přírodě a přispívat ke kvalitě života místních. Domnívám se, že právě malé příměstské projekty stezek jsou daleko důležitější než nějaká další slibovaná megalomanská síť několika stovek kilometrů placená z evropských dotacích. Tohle pochopili městští lesníci v Chrudimi, kde je Singltrek Podhůra koncipován zejm. jako infrastruktura pro odpolední rekreaci místních a inspirovali se tím i městští lesníci v České Lípě.

Co se vám povedlo a co se naopak nepovedlo v sezóně 2015?

Myslím, že sezóna 2015 opět ukázala, že není důležité nabídnout lidem pouze stezky, ale také kvalitní a od srdce podávané služby, to se nám na Singltrek Centru u přírodního koupaliště v Novém Městě pod Smrkem daří. Naopak vylepšit by se dala údržba stezek. Je úsměvné, když se místní začnou domnívat, že se v údržbě vyznají, ale ve skutečnosti stezkám škodí.

Ještě bude někdo tvrdit, že jsou traily velkým zásahem do přírody? (foto: Petr Novák)
Ještě bude někdo tvrdit, že jsou traily velkým zásahem do přírody? (foto: Petr Novák)

Singltrek je zajímavý i přeshraniční spoluprací s Polskem. Při našich návštěvách jsme si všimli, že jsou polské traily méně frekventované a také to, že šotolinový/asfaltový úsek Kamienna droga by měl být nahrazen lesním trailem. Jak zde práce pokračují a jak se na budování podílí polská strana?

Musím se přiznat, že spolupráce s polskými partnery je pro nás velkým zklamáním. Starosta Swieradowa vládne pevnou rukou diktárora. Nedbá našich odborných rad a místo zájmu o kvalitu stezek rozdává zakázky známým. Úsek, o kterém mluvíte už nevnikly ve standardech Singltrek a je to na něm znát. Stezky na polské straně hranice dnes již bohužel není možné vnímat jako plnohodnou součást Singltreku pod Smrkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.