Ostatní články

Novela zákona o myslivosti: panika není na místě, ale je třeba být ve střehu

Za vstup, a tedy i vjezd na kole do lesa, by mohla podle návrhu novely zákona o myslivosti hrozit pokuta až 30 000 Kč. Myslivci by měli pravomoc rozšířit zákaz vstupu do lesů na celý rok.

Před několika dny informovala česká média (iDnes.cz, Český rozhlas Plus ) o právě vznikající novele zákona o myslivosti (449/2001 Sb.). Ta, pokud bude v podobě současného návrhu schválena, výrazně zvýší pravomoci mysliveckých spolků v omezení vstupu na honitby. Důvodem mají být údajně rostoucí konflikty mezi návštěvníky lesů a právě myslivci.

Pro ty, kdo mají spoustu času a chtějí zabřednout do textu zákona s vyznačenými změnami, prezentace, důvodové zprávy i do připomínek mohou navštívit web odok.cz.

Současný stav:

Myslivci mohou nyní požádat o znepřístupnění honitby pro veřejnost u obecních úřadů, pod které honitba spadá, v době rozmnožování, kladení a odchovu mláďat, anebo v době honů. Za porušení zákazu nyní hrozí pokuta až 10 000 Kč.

Navrhovaná novela zákona o myslivosti:

Podle navrhované novely by mohlo být teoreticky možné uzavřít honitbu klidně na celý rok. Přestože nás mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán uklidňuje: „Celoroční zákaz vstupu je zřejmě neodůvodnitelný. Příslušný správní orgán musí odůvodnit omezení či zákaz vstupu nejen z hlediska rozsahu, ale i z hlediska časového. V případě, že s tím dotčené osoby nebudou souhlasit, mají možnost se bránit způsobem, který jim poskytuje správní řád.“

Stále zde figuruje slovíčko zřejmě, které jednoduše nevylučuje i tuto možnost. Horní hranice pokuty za porušení zákazu by se navíc zvýšila na 30 000 Kč.

Zatím není nic jisté, ale…

V tuto chvíli je materiál v mezirezortním řízení a čeká jej celé legislativní kolečko. Někteří zákonodárci se již proti novele hrubě ohrazují, jako například František Matějka ze strany Svobodní. Otázkou zůstává, jak hlasití dokáží odpůrci být a zda přehlasují hojný počet zákonodárců, kteří se naopak myslivosti věnují, a lze předpokládat, že se za novelu postaví.

Ozývají se hlasy, které novele nedávají reálnou šanci na přijetí, jak jsme se ale již v minulosti přesvědčili, je potřeba být ve střehu. Mimo jiné by v novele musela být zakotvena výjimka pro terénní cyklistiku po trailech, které jsou často dotovány z fondů EU. Omezení pohybu na nich by bylo v rozporu s podmínkami dotací EU.

O novelu se samozřejmě zajímá i Čemba, jejímž hlavním úkolem je bojovat za práva cyklistů. Zeptali jsme se proto předsedy asociace Václava Volrába:

Naši čtenáři vyznávají především lesní traily. Co by přijetí novely zákona o myslivosti ve stávající podobě znamenalo pro ně?

V nově navržené podobě zákona nám vadí v podstatě dvě změny. První z nich je možnost vydat opatření obecné povahy a tím nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo její části, s výjimkou pozemních komunikací, to vše z podnětu uživatele honitby. Vydané opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu státní správy myslivosti, který jej vydal. Druhou pak zvýšení pokuty za porušení tohoto opatření až na 30.000 Kč, v případě opakovaného porušení pak až na dvojnásobek této částky.

Jak bude první změna v praxi probíhat? Než pojedeme do lesa, tak si objedeme všechny obce v okolí a budeme zkoumat jejich úřední desky, jestli náhodou není vydané opatření? Ministerstvo zemědělství sice tvrdí, že běžná praxe je taková, že myslivci dnes při vstupech do lesa rozvěsí info letáky na stromech a na tom že se nic nezmění. Ale když nerozvěsí nebo když si jich nevšimneme nebo je někdo úmyslně sundá, případně vjedeme do lesa po stezce, na kterou myslivci zapomněli a žádnou informaci tam nedali, co potom? Možná zvýšená pokuta na až 30.000 Kč. Proč je nutné či potřebné zvyšovat pokutu tak razantně?

Toto se samozřejmě netýká jen bikerů, ale všech kteří se do lesa vydají ať už pěšky či na kole.

Jakými prostředky bude Čemba bajkery hájit?

Přestože nejsme účastníky mezirezortního připomínkového řízení, tak pošleme za Čembu vyjádření, kde právě tyto 2 body budeme rozporovat. Připadají nám opravdu zbytečně přísné. Doba rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů přeci není věc nahodilá a nejde o žádnou přírodní katastrofu, že by to nesneslo žádného odkladu a bylo to nutné vyhlásit s okamžitou platností.

Není to vše jen pomyslnou bouří ve sklenici vody, rozvířenou i médii?

Sám nevím, také o tom tak přemýšlím a vlastně mi přijde až absurdní, že to vůbec někoho mohlo takto napadnout navrhnout. Ministerstvo zemědělství se ve svých prohlášeních snaží vše bagatelizovat s tím, že vlastně k žádné významné změně nedojde a nic se zásadně nezmění. My si myslíme, že by tomu bylo přesně naopak a jedna skupina uživatelů krajiny by byla ještě více preferovaná před ostatními. Navíc je tato skupina minoritní.

Asi by bylo dobré zdůraznit, co to vlastně ta honitba přesně je nebo o jakých plochách se to bavíme. Nejde přitom zdaleka jen o lesy. V Česku je celkem 6,9 milionu hektarů honiteb a rozloha celé České republiky je zhruba jen o milion hektarů vyšší. Pod honitby tedy spadají i pole, louky, sady a prakticky veškerá volná krajina v Česku.

Jak velkou šanci na přijetí má podle tebe novela ve stávající podobě?

Ve stávající podobě to snad projít takto nemůže, aspoň doufám. Teď to bylo první kolo, ne-li předkolo, mezirezortní připomínkové řízení. Budeme pozorně sledovat, jak se návrh po připomínkách případně změní a v jaké podobě půjde do vlády a do Parlamentu. Dle toho budeme muset reagovat a na případné problematické body dále upozorníme.

46 komentářů: „Novela zákona o myslivosti: panika není na místě, ale je třeba být ve střehu

 • Podle mně jde o pověstné dělání „z komára velblouda“. Do lesů na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy nesmíte celoročně dle zákona o lesích. V polní části honitby taky nemůžete jezdit, kde se vám zlíbí – těžko někdo bude tolerovat rozježděné pole mimo cestu. No a na cesty se daný zákaz nebude vztahovat. Stačí jenom doplnit tu formulaci o „značené trasy“ a každá oficiální cyklotrasa bude ze zákazu vyjmuta.

  Reagovat
  • I tohle by pro nás bylo řešení dosti nešťastné, vždyť velká část oblíbených trailů jsou prostě jen pěšiny turistickou značkou nepoznamenané.

   Reagovat
 • Co přesně je „lesní cesta“? Dle mého platí volný vstup do krajiny a to i na pěšiny a stezky, čehož právě při jízdě na horském kole využíváme a i v tom spatřujeme tu krásu ježdění na něm.
  Jsou tady samozřejmě omezení na místech s jiným stupněm ochrany, kde je ten režim jiný a to respektujeme.
  Na horských kolech nejezdíme jen po značených trasách, takže toto doplnění by nic neřešilo. Stejně tak nejezdíme jen po oficiálních cyklotrasách.

  Reagovat
  • V tom případě ale jednáte nelegálně již teď, tudíž se nemůžete divit, že budete v případě „chycení“ pokutováni. Budete-li pořádat hromadnou akci, koledujete si ve správním řízení o pořádnou pálku. Volný vstup do krajiny neznamená jízdu na kole. Pěšky do lesa můžete, na kole ne, tento zákon platí už od roku 1996.

   Reagovat
 • Právě že můžeme do lesa jak pěšky, tak i na kole. Volný vstup do krajiny znamená i jízdu na kole. Proč si myslíte, že tomu tak není? Který zákon by to snad měl zakazovat?

  Reagovat
  • Zákon č. 289/1995 Sb. paragraf 20 písm. j). Paragraf 53 odst (1) písmeno j); paragraf 54 odstavec 2, písm. c)
   Pokud by Vám to nebylo zcela jasné tak v pojmech pro účely tohoto zákona je lesem: lesní porosty, lesní cesty i některé plochy na kterých „stromy nerostou“.

   Reagovat
 • Zákon č. 289/1995 Sb.

  § 20, odst. (1), písm. j) nijak neporušujeme – nejezdíme mimo lesní cesty.

  § 53 odst. (1) písm. j) řeší definici přestupku, pokud by tomu tak bylo, což není.

  § 54 odst. (2) písm. c) řeší výši pokuty

  Nikde v těchto bodech jsem nenašel oporu pro Vaše tvrzení – „Pěšky do lesa můžete, na kole ne, tento zákon platí už od roku 1996.“

  Stále trvám na svém „Právě že můžeme do lesa jak pěšky, tak i na kole. Volný vstup do krajiny znamená i jízdu na kole.“

  Reagovat
  • Pro mně a za mně myskete si co chcete. Sami tu pisete že jezdíte po porostech například po pesinach nijak neznacenych. Lesní cesta je účelová komunikace dle definice zákona o pozemních komunikacích. Cokoliv mimo neni cesta. Pokud jste přesvědčení, že nic neporusujete, zůstaňte si u toho. Až dostanete pokutu, myslíte že s tímto tvrzením obstojite u spr. řízení? Nemáte šanci. A pokud si vaší dráhu nejak terenne upravíte, bude proti tomu pokuta dle priravene novely mysl. zákona kapesnym…

   Reagovat
 • Ještě doplním, že ten pán na fotce k tomuto článku zcela naplňuje skutkovou podstatu §20- pro Vaši představu.

  Reagovat
 • A je to tady. Bacha Davide na fotky a videa, Mountainlovers uz meli na Slovensku kvuli tomuto pruser.

  Reagovat
  • Promiňte, ale musím se zeptat co „je tady“? Já tady rozhodně nechci nikomu vyhrožovat problémy, jen se snažím upozornit, že novela zákona o myslivosti se Vás nedotýká, respektive pouze omezeně, pujde-li o jízdu po oficiální cyklotrase v místě, kde vede mimo pozemní komunikaci. Pro osvětlení problematiky jsem použil ilustrační obrázek s tím, že je to přesně ten nelegální příklad jízdy na kole po lese a to z důvodu neznalosti výkladu zákona zdejším diskutujícím. Budete-li tedy něco zasílat na ministerstvo nebo jinam s námitkami vůči novele ZOM, sami sebe naprášíte, že děláte, co nesmíte.

   Reagovat
 • Ano, přesně tak, myslíme si, že nic neporušujeme, pokud jezdíme po lesních cestách a pěšinách. Zároveň si myslím, že bych za jízdu po podobné pěšině jako je na ilustrační fotce pokutu nedostal a stejně tak si myslím, že i kdyby náhodou ano, tak u správního řízení bych uspěl. Zároveň nevím o žádném případu, kdy by tomu snad mělo být naopak.

  Na ilustračním obrázku není příklad nelegální jízdy na kole v lese. Pokud správně vidím, tak jezdec jede po lesní pěšině.

  Určitě to není tak, že bychom snad mohli jezdit na kole jen po oficiální cyklotrase atp..

  Na tomto se zkrátka s druhým diskutujícím opravdu neshodneme. Jak to vyřešit? Potkáme se na podobné pěšině a pán mi dá pokutu, která půjde do správního řízení? 🙂

  Reagovat
  • U správního řízení byste uspěl? Tak hlavně řekněte, že jste jel po lesní pěšině a podle Vás jste nic neporušil.
   Je to stejné jako vjet do zákazu vjezdu a tvrdit, že jste nic neporušil..

   Reagovat
 • To samozřejmě není to stejné. Zákaz vjezdu je zákaz vjezdu. Vy si myslíte, že se po těchto pěšinách jezdit nemá, já si myslím opak. Každý máme svůj názor a každý ten názor o něco opíráme.

  Reagovat
 • Znovu opakuji, že nejezdíme mimo lesní cesty. Co je lesní cesta?

  Souhlasíte s tímto nebo nesouhlasíte?

  6.1.1.1 Rozdělení lesních cest podle dopravní důležitosti a účelu:

  a) lesní cesty 1. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz návrhových vozidel (za předpokladu zimní údržby). Cesty jsou vždy opatřeny vozovkou z různých stavebních materiálů. Minimální šířka jízdního pruhu je 3,0 m, volná šířka cesty minimálně 4,0 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémních horských polohách na krátkých úsecích až 12 %;

  b) lesní cesty 2. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz návrhových vozidel. Povrch cesty se doporučuje podle únosnosti podložních zemin opatřit provozním zpevněním nebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchem. Na únosných podložích mohou být i bez provozního zpevnění. Minimální šířka jízdního pruhu je 2,5 m, volná šířka cesty minimálně 3,5 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty závisí na morfologii terénu, na druhu podložních zemin, jejich únosnosti a na druhu zpevnění povrchu. Nemá však přesáhnout hodnotu 12 %;

  c) lesní cesty 3. třídy: přibližovací cesty sloužící k vyvážení a přibližování dříví, sjízdné pro traktory i speciální vyvážecí a přibližovací prostředky. V příznivých podmínkách je možný průjezd terénních vozidel. Minimální volná šířka cesty je 3,0 m. Omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi. Povrch může být opatřen provozním zpevněním, částečným provozním zpevněním, anebo je bez zpevnění. Technická vybavenost je omezena jen na zpevnění povrchu, zlepšení podloží a na nutné odvodnění;

  d) lesní cesty 4. třídy: přibližovací cesty a přibližovací linky, které slouží k soustřeďování vytěženého dříví z porostu nebo části porostu. Jsou vedeny zpravidla po spádnici. Povrch je vždy nezpevněný, zpravidla se neodstraňuje ani vrchní organická vrstva. Zemní práce se provádějí jen ve výjimečných případech. Šířka cesty je minimálně 1,5 m; bez technické vybavenosti anebo jen s minimální technickou vybaveností (např. odvodnění); POZNÁMKA – Kritéria, která řadí přibližovací linky mezi lesní cesty, jsou: nároky na lesní půdu anebo porosty ve větším než bezvýznamném rozsahu; provádění zemních prací ve větším než bezvýznamném rozsahu; zřizování vybavenosti cesty, jako jsou mosty, propustky, brody, zpevnění a příkopy.

  e) lesní stezky: se navrhují s parametry, které vyhovují účelu, kterému mají sloužit (např. cyklistické nebo jezdecké stezky). Povrch stezky může být zpevněn odpovídajícím způsobem, anebo může být bez zpevnění. V nepříznivých terénních podmínkách musí být trasa zajištěna proti nepříznivým vlivům povrchové vody;

  f) lesní pěšiny: se navrhují s maximálním využitím současných tras pěšin a tak, aby podchycovaly turisticky zajímavá místa v oblasti (kardinální body). Maximální podélný sklon závisí na morfologii terénu a na náchylnosti podložních zemin k poškození povrchovou vodou. Případné zajištění povrchu pěšin se provádí výhradně z přírodních materiálů (např. kamene, dřeva).

  Reagovat
 • To je všechno fajn, ale přečtěte si pozorně bod e) – to je totiž ta vyznačená trasa. Máme tedy lesní cesty 1L, 2L, 3L a 4L; stezky a pěšiny. Stezka a) není cesta, za b) pokud to není stezka pro cyklisty (označená) není ani značenou trasou. Pěšina není stezka ani cesta, a už z názvu je jasné, že je to část LDS určena pro pěší (typicky značené turistické chodníky). To by pak došlo k tomu, že budete jezdit po ochozu zvěře, který prohlásíte pěšinou, nebo ztezkou. Kromě toho ČSN, která toto řeší a kterou na stránkách ČeMBA někdo zveřejnil (a za to je mimochodem taky slušný flastr), není právně závazná. Takže opakuji zde naposledy: mimo cesty (zaznačené v LHP) a oficiální cyklotrasy (jenom tak to může být stezka pro cyklisty -viz bod e) o zajištění proti vodě) nesmíte na kole jet. A je úplně jedno, že pěšina či ztezka je dle technické normy ČSN 73 6108 zahrnuta do lesní dopravní sítě, zákon jasně stanoví cesty – a ty jsou pouze 1.-4. třída- a značené trasy cyklotrasy (stezky).

  Reagovat
 • Ještě dodám:
  lesní dopravní síť může, ale nemusí být ani katastrálně vedena jako cesta. Je celá majetkem vlastníka lesa. Jde li o nějakou pěšinu – neřeší se to, neboť vstup pro pěší je do lesa až na zákonné výjimky povolen bez omezení. Pokud vlastník lesa nemá v lese vytýčenou cyklotrasu, která je jakýmsi věcným břemenem – protože musí strpět na svém pozemku i něco navíc, máte smůlu. Pokud vlastník lesa prohlásí, že toto, co je součástí jeho pozemku není stezka pro cyklisty = game over pro Vás. Je to jeho majetek, je to součást lesních pozemků. A kdyby ste si tu normu přečetli pozorně, tak lesní cesta = účelová pozemní komunikace. Pěšina ani ztezka není cesta. A pokud Vás někdo požene před spr. řízení, bude to z 95 % vlastník lesa.

  Reagovat
 • Není tomu tak, je to pouze Vaše „zbožné“ přání, aby tomu tak bylo a rozdával byste nejraději jednu pokutu za druhou.. 🙂 Jak jsem psal výše, po stezkách a pěšinách se úplně běžně (legálně) jezdí a neznám případ, že by někdo dostal pokutu (samozřejmě vyjma NP, NPR atp.). Není ani důvod, aby ji mohl dostat. Smiřte se s tím a nevyvolávejte zbytečnou a bezdůvodnou paniku.

  Vstupem do lesa myslel zákonodárce i vjezd, tedy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Nebo i toto budete snad chtít rozporovat? 😉

  Vámi zmiňovaný slušný flastr při zveřejnění je za co přesně? 😉 Kdo ho uděluje?

  Reagovat
  • Když jste tak dobře sběhlý v zákonech, najděte si to sám. Určitě si najdete nějaký důvod proč můžete zveřejňovat normy, které jsou zpoplatněné, tudíž nejsou veřejně přístupné a ani velké podniky si nedovolí to, co Vy. Ale jak říkám, vy už si to nějak pro sebe obhájíte, protože můžete všechno, že? Neslyšel jste? Nedivím se. Ono někoho chytit není tak jednoduché. Až se to pověstné ucho utrhne, vzpomeňte si na mně. Tudíž mi nezbývá než na Váš článek o novele ZOM opakovat Vaše slova o bezdůvodné a zbytečné panice.
   V zákoně 114 jsem četl mnohé, např. zákaz usmrcovat ptáky = např. myslivci jednají nelegálně? Zákaz vstupovat mimo vytýčené trasy = všichni návštěvníci všech lesů jednají nelegálně? Jaký paragraf ten vstup ztotožňuje se vjezdem?
   Jestli si myslíte, že tu jen plácám ze své hlavy, musím Vás zklamat, šeredně se mýlíte…
   Je to jenom VAŠE zbožné přání, bohužel.
   Očekávám od Vás přesný paragraf a bod zákona 114/1992 Sb. na který se odvoláváte.

   Reagovat
   • No, pročetl jsem zběžně Váš web ČeMBA a musím tedy konstatovat, že opravdu nechápu o co Vám jde.
    Ve Vaší reakci ministrovi se odvoláváte na 114/1992. Přímo v p. 63 o. 2 je napsáno slovo „průchod“. Průchod není průjezd. Navíc tam stojí: „Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“ Myslivec je nájemce pozemku. Obecně závazný předpis- tedy ZOM tu už dnes je, takže omezení volného vstupu se nekoná.
    Dále zákon 114 rozlišuje vstup a vjezd (že je společně zakazuje v ZCHÚ neznamená, že je ztotožňuje). A pokud budu chtít být striktní- půjde-li o soukromý pozemek, máte smůlu. Nepochopil jste moji poznámku o zákazu vjezdu – tam lze vstoupit. Dle Vás ale asi nikoliv (přistoupím-li na rádoby představu vstup=vjezd dle nějakého zákona co řeší ochranu druhů a ZCHÚ)….
    Dále tento zákon 114/1992 jen o odstavec dřív zakazuje zřizování vlastních stezek a pěšin. Má otázka: ověřujete si to? Dle mě ne.
    Poté tam máte legislativu, kde přesně popisujete legislativní stav. Jenže Váš pohled na věc zde v diskuzi je čirým alibismem, kdy za každou cenu chcete přesvědčit sebe i ostatní, že lesní cestou je cokoliv, po čem něco před vámi prošlo, nebo projelo. Bohužel ČSN je v tomto ne příliš jednoznačná (i když označuje cesty, ztezky a pěšiny jako jednotlivé typy) a žádný správní nebo i trestní orgán na toto stejně nepřihlédne (technická norma je něco jiného než legislativa- ta norma by se Vás týkala, pokud byste chtěl nějakou LDS budovat kvůli dodržení podmínek dané kategorie). Ale přihlédne k legislativě, která je obecně právně závazná, a v ní jasně stojí, co je lesní cesta.
    Vím co mi teď asi řeknete, ale začal jste si: OSSM to bude posuzovat dle zákona 289/1995 Sb. a příslušných vyhlášek MZe; ale jde i o poškození VPK a tím je dle z. 114/1992 Sb. i les, takže orgán ochrany přírody Vám to může (a měl by) napařit také podle něj.
    A ohledně té Vaší pokuty: taky jsem o ní neslyšel a to už v této oblasti pracuju několik let. Většinou se to řeší domluvou. Vy jste ale speciální skupina, která „mapuje trasy“ a využívá je častěji a to mnohdy v místech, kde může dojít k nevratnému poškození lesa. Proto pokud se na jednom místě bude s určitou pravidelností opakovat průjezd lesem, může se Vám stát, že si na Vás vlastník počká a můžete si pak Vaši teorii o možnosti páchat v lese cokoliv vyzkoušet v praxi.

    Reagovat
 • Nedá mi to, musím se zeptat: oba víme, že zákaz vstupu do honitby se nebude týkat cest. Proč to tu tedy řešíte? Respektive proč to kdokoliv řeší? Stačí jakákoliv stezka či pěšina a můžete, kam chcete!

  Reagovat
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny – § 63 Přístup do krajiny, týká se to jak pěších, tak i cyklistů.
  Myslím, že nemá smysl pokračovat v této nekonečné diskuzi. Vy máte nějaký názor, my bikeři máme zase názor jiný. Dle Vás na lesní stezky a pěšiny nemůžeme, my si myslíme pravý opak. Takhle se můžeme přít do nekonečna a nikam to nevede. Dle Vás máme dostávat napařeno, což se ovšem neděje.. 🙂 My si budeme jezdit vesele dál po lese, po lesních cestách a pěšinách, protože máme za to, že to v pohodě můžeme..

  Reagovat
 • V návrhu zákona se píše, že se zákaz nebude týkat pozemních komunikací. Kde je, dle Vás, napsáno, že se to nebude týkat cest (nebo snad dokonce lesních cest?) ??

  Reagovat
 • A jen ještě jeden dovětek. Fascinuje mě, jak přesně víte, jakou pokutu nám má kdo udělit a za co.. 🙂 Nezapomeňte, že rozhodnutí soudu nelze předjímat..
  Znovu tedy zopakuji, že je to opravdu jen Vaše zbožné přání a nějaký Váš výklad zákonů a předpisů či norem. My máme výklad prostě jiný a od toho jsou právě soudy, aby rozsoudily dvě (či více) strany, které se neshodnou..

  Reagovat
  • Človíčku nešťastná Vy si zřejmě sedíte na vedení.
   Čili, rozumím-li Vám dobře tak průchod= průjezd 🙂 🙂 🙂
   Líbí se mi jak si zákon přizpůsobujete sobě, co toto:
   „Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“?

   Reagovat
   • Takže já jdu sednout do terénního auta, nebo ne, radši do tanku a půjdu rejdit přes ty pozemky. Můžu!!!

    Reagovat
 • Nejsem nešťastný, naopak.. 🙂 Jezdím si v klidu a legálně po lesních cestách a pěšinách, sem tam někoho potkám. V drtivé většině se slušně pozdravíme a popřejeme si pěkný den a výlet. Výjimečně narazím na nerudného a agresivního fanatika, který vykřikuje a sprostě nadává, zkrátka nemá rád bikery. I tomu však většinou popřeji hezký den.. 🙂
  Nepsal jsem, že průchod=průjezd, ale že průchodem je zároveň myšlen i „průjezd“. Volným průchodem myslel zákonodárce při schvalování zákona na pěší i na cyklisty. Tak to prostě je a smiřte se s tím.. 🙂
  „Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“
  S poslední větou nemám žádný problém. Respektuji oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Proč máte pocit, že je tomu naopak?
  A jak jsem psal výše. Každý máme svůj úhel pohledu, vy nemáte rád bikery a rád byste nás z přírody vyhnal. My si naopak myslíme, že k tomu není důvod. V každém případě si v klidu jezdíme, pokuty nedostáváme a svět se točí dál.. 🙂

  Reagovat
 • Nechápu taky o jakých soudech tu mluvíte? A co to vůbec plácáte za nesmysly? Soudy jsou od toho aby rozsoudily různé názory? To jako chcete říct, že zloděj se soudí se státním zástupcem o tom, že dle zloděje je to, co provedl OK a dle státního zástupce ne? Nebo se jako chcete soudit s úředníkem, jestli Vám dal oprávněně pokutu?
  Tyto přestupky řeší ORP v obvodu své působnosti, odvoláte-li se, posuzuje to KÚ. Pokud nesouhlasíte i nadále, můžete to dát k soudu a výsledek bude ten, že si to celé jen prodražíte. Rozdíl mezi námi je ten, že Vy si myslíte. Já to naopak vím, ač jste přesvědčen o tom, že si jen něco vymýšlím.
  Já jsem Vás tu jen chtěl upozornit, že se může stát, že budete jednou velmi nemile překvapeni, ale kdo chce kam, pomožme mu tam. Váš podnět ministru zemědělství zcela protiřečí Vaší teorii o vstupu=vjezdu=průchodu všude a jakýmkoliv způsobem. Jelikož v tom případě se na Vás novela nevztahuje „cesta=stezka=pěšina“. Dále můžeme polemizovat nad tím, že nemůžete do ZCHÚ- toto nerozporujete, proč? Vjezd do zákazu vjezdu není možný, proč? Par. 63 z.114/1992 tady neshledáváte platným? To je zajímavá konstrukce… Jeden zákon dle Vás dovoluje všechno, ale s tím že zakazuje to „všechno“ v paragrafech o ZCHÚ – OK; jiný zákon ale zakazuje také, ale už dle vás neplatí a zase nějaký jiný zakazuje vjezd do zákazu vjezdu a zase pro změnu platín (mluvím o zákazu vjezdu na účelové komunikaci, viz Váš kodex cyklisty)….
  Vy prostě jen vytrháváte z kontextu určité věty nebo části vět různých zákonů a státních norem a dáváte je do kontextu a souvislostí, které jste si vytvořil pro obhajobu Vaší záliby. Snažil jsem se Vás upozornit, ne vyhrožovat. Naložil jste s tím po svém- Vy jste přesvědčen, že si vše myslíte správně. Tudíž mi nezbývá než Vám a Vašim kolegů popřát, aby jste ten šok z reality přežili ve zdraví.

  Lesní cesta: dle vyhlášky MZe = účelová komunikace, která je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel (třída 1L-4L). (obdobně to stojí i v té Vaší milované normě)
  Účelová komunikace: dle zákona 13/1997 je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
  Vyznačená trasa: oficiální cyklotrasa, která musí pro její schválení nebo kolaudování splňovat kritéria ČSN LDS minimálně lesní stezky – má-li vést lesem; při tom musí být ohlášená nebo zbudovaná se souhlasem orgánu ochrany přírody, vlastníka a evidovaná u obce v obvodu její působnosti (z. 114/1992 Sb.)
  Splníte-li- OK, nesplníte-li- KO

  zákon 114/1992, par. 63: Každý má právo na volný průchod(!!!) přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku

  průchod – kořen slova je chůze

  Tak myslete…

  Reagovat
 • Mýlíte se, já proti bikerům nic nemám. Ale nesnáším individua, kteří si myslí, že je jim dovoleno vše.
  Na základě čeho jste přesvědčen, že zákonodárce myslel, máte to někde písemně?

  Reagovat
 • V klidu, ať tu diskuzi dáte ve zdraví.. 🙂 Kolikrát to mám opakovat? Vy máte nějaký názor a já mám názor zase jiný. Běžná a normální situace. Žádná tragédie.. 🙂 OK, vy víte a já si jen myslím. Tedy když si tohle myslíte.. 🙂
  Neustále vyhrožujete, jednou nějakým flastrem, podruhé zase nutnou a jasnou pokutou. Realita je jinde a jiná. Nic takového se neděje a my nic nezákonného neděláme. Jsou to opravdu jen vaše zbožná přání, aby tomu bylo jinak. Já s Vaší argumentací nesouhlasím, dle mého si vše překrucujete. Vy si zase myslíte to samé naopak. Tak to prostě je a dál to nemá smysl řešit. Dokud nedojde k pokutě, odvolání, správnímu řízení, soudu atd. Nejsme zloději, v té pozici nás vidíte jen vy.

  Reagovat
  • Nenapsal jsem že jste zloděj, mohl jsem napsat i vrah nebo jiný zločinec. Tady šlo jádro věci – nesoudí se kdo má lepší názor.

   Reagovat
 • A teď k těm zákonodárcům.. 🙂

  V důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. se doslova píše: „Paragraf 63 je ustanovením na ochranu zejména nemotorizovaných turistů, cyklistů apod.“.

  více zde: http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_08.htm

  Obecně je dobré si vždy k zákonům číst i důvodové zprávy.

  Jaká další urážka bude následovat?? 🙂

  Reagovat
 • Já se samozřejmě nebudu soudit o lepší názor, to ani nepotřebuji. Dle nás je to jasně dané, na lesní cesty a pěšiny zkrátka můžeme, stejně jako pěší. Pokud bude mít někdo pocit, že tomu tak není a dá mi pokutu, tak se proti té pokutě odvolám a nedělá mi ani problém se kvůli tomu soudit. Rozhodnutí soudu pak budu samozřejmě respektovat.

  Reagovat
  • Já Vás chtěl jen upozornit, nesouhlasíte? Nesouhlaste, na to máte právo. Já na Vašem místě bych jako představitel nějaké asociace informaci u kompetentního úřadu ověřil, než bych riskoval vystavení sebe, nebo svých kolegů případným problémům na základě jedné věty z důvodové zprávy, kterou jsem si přečetl a která stejně neřeší porušení jiných předpisů. Stanovisko odboru ŽP státní správy je totiž poněkud jiné než Vaše.

   Tak to přežijte ve zdraví.

   Reagovat
 • Dle nás zákony a předpisy nezakazují jízdu na kole v lese po lesních stezkách a pěšinách. Nejsme paranoidní, abychom se potřebovali ujistit, že tomu tak opravdu je. Kdybychom to takto měli dělat u každého zákona či předpisu, to si tedy nedokáži reálně ani představit. Myslíte, že by měl vzniknout ještě nějaký super ověřovací státní orgán, kam by občané směřovali svoje dotazy typu: „Dobrý den, zákon říká toto a toto. Je tomu opravdu tak nebo není?“. Nezlobte se, to je vážně absurdní.
  Vy máte svůj názor a my máme ten svůj, ani jeden jsme druhého nepřesvědčili. Nic proti ničemu, tak to bývá.
  My si dál budeme jezdit a vy se dál budete vztekat a napadat nás. Pokud máte pocit, že děláme něco nelegálně, tak můžete využít prostředky, které Vám systém umožňuje. My to přeci nebudeme dělat, pokud víme, že to děláme legálně.. 🙂 Až budete na mém místě, tak si klidně zvolte postup, který Vy uznáte za vhodný. Mně ponechejte stejnou možnost volby.

  My to přežijeme, o nás se nebojte. Zdraví nám přeje, i kvůli tomu ježdění na čerstvém vzduchu v přírodě.

  Mějte hezký den i víkend.. 🙂 My ho mít budeme, sezóna nám začíná a stezky či pěšiny čekají, až se naše biky po nich vydají.

  Reagovat
  • Vážený pane předsedo čemby, já jsem naprosto klidný. Já jsem sem nepsal z důvodů provokace, ale abych vám ulehčil starosti s novelou ZOM. Dělejte si to, jak nejlépe dle svého vědomí a svědomí uznáte za vhodné – je to Váš spolek. Já vám nemíním nic nařizovat. Jen dál využívejte své skvělé schopnosti vytrhávat z kontextu cokoliv, co se hodí. Protože jinak by klidný člověk nemohl vykonstruovat z mých odpovědí, že jsem ho nazval zlodějem. Váš kolega to, myslím shrnul dokonale: stejně to budem dělat i kdyby to opravdu byl ilegál. Měl jsem o vaší asociaci lepší mínění. A za tím jste jen další banda, která si myslí, že může cokoliv a kdekoliv a že to tam někomu patří ho nezajímá. Jednou třeba příjdete na to, že vaše práva končí tam, kde začínají práva toho druhého a státem chráněné zájmy. Svým bezohledným přístupem si můžete jen uškodit.

   Vaše provokativní výlevy mě nezajímají, takto si jednejte mezi sebou. Jen Všem dokazujete, jak se umíte krásně znemožnit.

   Reagovat
 • Fakt neuvěřitelný. U nás mají se vším problém! Tak ať se pak nediví,že lidé utíkají do jiných zemí,kde je terénní cyklistika naprosto normální a mají tam zcela jiný přístup a možnosti. U nás ve městě mají problémy dostavět i blbou bicrossku. Naopak třeba v lese již postavené místní traily chtějí zbourat,že tam prý „jezdí už moc lidí“ ale že kdyby jich tam jezdilo jen pár tak by to nikomu nevadilo. Opravdu nechápu proč si lidi musí všechno přivlastňovat a nemůžou nechat absolutně nic „pro všechny“ a musí se všechno odsouhlasit a bla bla. Fakt už mě to štve… A jezdit mimo ofi cesty budu pořád,stejně mě nikdo nechytí a kdyby,nedokáže mi nic.

  Reagovat
 • Další napadání a urážky, dle očekávání ..

  Myslím si to stejné jak Vy, jen v obráceném gardu. Z kontextu vytrháváte vy a překrucujete si vše k obrazu svému. Zkrátka se neshodneme, máme odlišný pohled na celou problematiku.

  Diskutujícího Símu neznám, můj kolega to není. Vyjádřil svůj názor, což ovšem neznamená, že to je názor můj. Ale generalizování vám jde stejně dobře jako napadání či vyhrožování, o tom žádná.. 🙂 Ke všemu si ani nemyslím, že by diskutující Síma psal o ilegálech, to jste opět vytrhl mistrně z kontextu nebo ten kontext Vy zkrátka chápete jinak. Ale to opravdu nevím, neznám ho, jen já to chápu trochu jinak než Vy.

  Pokud jde o ilegální ježdění, tak v rámci Čemby v tom máme celkem jasno, viz bod 1. našeho kodexu, tzn. Jezdi pouze po povolených cestách.

  Nemyslím si, že jsme jen další banda, která si myslí, že můžeme cokoliv a kdekoliv. Jen si myslíme, že můžeme to, co nám zákony a předpisy dovolují a toho využíváme. Já osobně určitě souhlasím s tvrzením, že práva každého končí tam, kde začínají práva toho druhého. Se státem chráněnými zájmy také problém nemám, tak to zkrátka je. Žiji tady, tak to respektuji.. 🙂

  Bezohledný přístup jsem u nás nezaznamenal. Je bezohledným přístupem právo na VSTUP do krajiny (a to i pro cyklisty!!) nebo snad tím myslíte ježdění po lesních cestách a stezkách?

  Zbytek nemá smysl komentovat, jsou to urážky a napadání, což je Vaše vizitka. Holt kde končí argumenty, tak často přichází právě toto. Nenaděláme s tím nic.

  Reagovat
  • Znovu opakuji, že jsem nikomu nevyhrožoval. Vyhrožování vypadá takto:“ Jestli budete jezdit do lesa, udám vás tam a tam, ať dostanete pokutu.“ Já jsem napsal: „toto není legální, je za to pokuta“ a napsal jsem to ohledně 1. jízdy na kole po lese, 2. zveřejnění norem a když jste pořád nevěřil (ani že je za to možné pokutu udělit), akorát sem vám popsal jaký úřad z jakého důvodu za tu činnost uděluje pokutu a kdo proti vám podá oznámení (v obecné rovině). Informativně bez vyhrůžek. Fascinuje vás, jak to vím? Už jsem to řekl, že v tom dělám. Když vám řeknu, že za jízdu na kole/autě/koni v opilosti vám obecní úřad nebo policista dá pokutu, tak vám taky vyhrožuji? Nebo jsem vás tímto snad nazval opilcem? To snad nemyslíte ani vážně. Jediné, co by se dalo nazvat urážkou je konstatování že jste banda. Dobře, omlouvám se! Že jste zloději, to jste si vykonstruoval sám, to tady nikdo neřekl. Není to váš kolega? OK tak jiný samostatně působící biker prohlašuje že bude jezdit mimo oficiální trasy, vždyť mu nikdo nic nedokáže ani ho nechytí. Tím dělá reklamu vašemu sportu – a to si zase myslím já.
   Já jsem vznesl argumentů dost, Vaší jedinou odpovědí neustále dokola bylo jen to, že si myslíte. Myslete si, máte na to právo. Zakončil jste to trapnými provokacemi, že jdete jezdit kam chcete na začátku sezony a plácal ať mně z té diskuze nepostihnou zdravotní obtíže – a Vy mně tu budete osočovat z urážení a napadání? Já si myslím, je mým názorem, že Vaše přesvědčení vychází z účelového (vědomého nebo podvědomého) vytrhávání věcí z kontextu, abyste obhájil své přesvědčení – toto je doufám také urážka, protože už fakt nevím, kde a čím jsem vás mohl dle vaší představy urazit.
   Já mám dost argumentů vyvrátit Vám i ten Váš komentář (důvod. zpr.) zákona, ale hrách o stěnu se mi opravdu házet nechce, opakovalo by se pořád jedno a to samé. Z definice lesní cesty (apropos tu jsem vám zde přesně ocitoval dle vašeho požadavku- bez povšimnutí, respektive „myslíme si…“) jsme se posunuli na další absurdní bod o kterém si něco na základě svého přesvědčení myslíte. A tak to půjde dál. A nakonec mi napíšete ať se uklidním, aby se mi něco nestalo a že Vás napadám a urážím, protože mi došly argumenty- a budeme zase na začátku. Opakuji znovu, znovu a zase znovu, že mým důvodem sem psát nebylo vám vyhrožovat, zakazovat, přikazovat ani nic podobného. Pouze informovat a pokud se mně snažíte přesvědčit o něčem, co není otázkou názoru, ale právních ustanovení – dovolte, ale toto snad sám uznáte, že člověk z branže nemůže říct fajn, je to jinak než úřady celou dobu postupují, protože je zde jedna zájmová skupina, která je přesvědčena o opaku a proto to bude podle ní.. Přeneseno do obecné roviny – tímto způsobem lze „legalizovat“ naprosto cokoliv.

   Reagovat
 • 🙂 Děkujeme za informaci, dle nás v každém případě však mylnou. Jsou to pouze Vaše domněnky a účelové konstrukce, bez opory v zákoně. Neustále píšete, že si něco špatně myslíme a vykládáme si to dle svého. Není tomu tak.
  Jak sám píšete, přestaňme házet hrách na zeď. Vy na tu moji a já na tu Vaši. Nechejte si svoje přesvědčení o tom, že jsme banda neuznávající zákony a já si nechám to svoje, že jezdíme legálně a neděláme nic špatně.
  Dokud nedojde k pokutování, dle Vás oprávněnému a dle nás nesmyslnému a následnému odvolání se proti ní a případně i k soudu, tak taháte za kratší konec Vy. Nebo snad máte ten pocit, že je tady jedna zájmová (snad i nějakým způsobem privilegovaná) skupina, která si vše vykládá dle svého a přitom všichni vědí, že je tomu úplně jinak a přitom s tím nikdo nic nedělá? Nejste sám, komu v lese vadíme a chytit nás, pokutovat, to by bylo velmi snadné. Neděje se to. Proč asi? Protože neděláme nic nelegálního, jízda v lese po stezkách a pěšinách legální je! Nebo jaký je dle Vás ten důvod, že pokuty nejsou a my si v klidu jezdíme po lese?
  Vy v tom děláte? Co to přesně znamená?

  Reagovat
 • Jaký je ten důvod? Většina lidí to řeší domluvou, což jsou podle Vás ti zlí lidé, co vás nemají rádi a chtěli by Vás odevšad vyhnat. Ne každý je také veřejná osoba, která vás má právo legitimovat (stráž- lesní, myslivecká, ochrany přírody), případně řešit s vámi přestupek na místě blokovou pokutou, respektive předat správnímu řízení, protože vyjádříte nepochybně nesouhlas s přestupkem. To vaše v pohodě se dá určitě aplikovat i na zákon o myslivosti, protože vaše přistižení je nejpravděpodobnější pouze u provádění lovů, kde je jistota, že tam myslivci určitě budou (včetně mysl. stráže). Navíc aplikuji-li Vaši teorii- ZOM se Vás tím pádem netýká (cesty)! Takže opravdu nevím, proč to řešíte, když jste si jistí, že neporušujete zákon 114/1992 ani 289/1995 tak dle znění novely nemůžete tím pádem porušovat ani 449/2001.

  Reagovat
 • Základní chyba byl vznik lidové myslivosti a chov zvěře v hospodářských lesíc. Pokud chce někdo chovat nerušeně zvěř ať si pořídí svoji oboru, tak jak to bylo za 1. Republiky.

  Reagovat
 • Díky pane Vašku za podporu a díky pane Martine za informace. Zatím je to tak jako je a pokud budou lidi normální a slušní, tak se domluví. Emoce už nechme tam a užívejme každý svoji svobodu. Zatím je to návrh jak tak čtu. S paranojí se mi do lesa nechce 😀

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *